Selasa, 14 Juli 2009

Jujutan Kakulawargaan

Essey R. D. Kustandi
(Cupumanik 71 - Juni 2009)

Saupama pancakaki disebut puseur, sumber, atawa huluwotan, atawa bibit buit kakulawargaan, jujutan kakulawargaan mah mangrupa rambat kamalena. Indung urang jeung indung salaki/pamajikan urang, keur anak urang mah istilahna nini. Bapa urang jeung bapa salaki/pamajikan urang, keur anak urang mah istilahna aki. Lanceuk urang jeung lanceuk pamajikan urang, keur anak urang mah istilahna ua. Adi urang jeung adi salaki/pamajikan urang, keur anak urang mah emang (mun lalaki) atawa bibi (mun awewe). Saterusna nu disebut nini teh aya nini teges, nini ti gigir, jeung nini tere. Nyakitu deui aki. Ari nu disebut alo, adi beuteung, suan jeung sajabana, kumaha jujutanana ? Tah eta nu rek dicaritakeun teh.

Salengkepna : klik di dieu

Tidak ada komentar: