Senin, 13 Juli 2009

Pancakaki


Essey R. D. Kustandi
(Cupumanik 69 - April 2009)

Mun pareng ngawangkong jeung jalma anyar pinanggih, boh di terminal, di pasar, di kantin, di pagawean, atawa di mana wae, tamba kesel ngadago nu diajam datang bari kabeneran aya jalma nu padeukeut, biasana sok silih ajak ngomong pigeusaneun batur ngawangkong. Mun kabeneran ngawangkongna uplek, biasana wangkongan teh sok kaselapan ku nyaritakeun jujutan kakulawargaan.

Salengkepna : klik di dieu


Tidak ada komentar: