Kamis, 16 Juli 2009

Si Kabayan

Esey R. D. Kustandi

Ngaran Si Kabayan nu kaceluk minangka tokoh dongeng di Tatar Sunda, nepi ka kiwari kapireng teu weleh jadi bahan padungdengan. Rupa-rupa kacindekan pating pucunghul dina wanda nu beda-beda.
Ramena nu padungdengan teh lain ngan saukur dina obrolan di warung cikopi, di terminal angkot, di pos kamling, atawa di pasar kaget, tapi oge dina gempungan para intelek Sunda sadunya, nyaeta Millis Ki Sunda/Urang Sunda di internet. Tapi nyakitu, padungdengan teh ngan saukur padungdeng-dungdeng da tacan kungsi ngahasilkeun kacindekan nu ditarima ku balarea.

Salengkepna

Tidak ada komentar: